Klima servis


ZÁKLADNÍ SERVIS KLIMATIZACE OBSAHUJE TYTO ÚKONY:
– vizuální kontrola
– kontrola tlaku chladiva v okruhu
– odsátí a recyklace starého chladiva
– odsátí zbytků oleje, nečistot a vlhkosti
– vakuování celého systému pro kontrolu netěsnosti
– aplikace kontrastní látky pro zjištění netěsností
– naplnění nového oleje do okruhu
– naplnění recyklovaného media a doplnění nového (R134a)

Pravidelný servis

Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace.

Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice. Kdy provádět servis autoklimatizace? Ideálně jednou ročně.

Opravy klimatizace

1. Únik chladiva klimatizace

Jedná se o nejčastější závadu klimatizace u všech výrobců vozidel. Pokud má klimatizace bezchybně fungovat, musí být naprosto těsná celá soustava, ve které chladivo koluje. Netěsnému klima okruhu pouhé naplnění nebo doplnění chladiva obvykle nepomůže. Případně jen krátkodobě, než opět chladivo unikne.

V tomto případě je nutné nejprve zjistit přesné místo úniku chladicího média z klimatizace a únik zastavit.Nejčastější závady ( Kondenzátor , ve spoji , hadice , ventil ) Až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, můžeme přistoupit k naplnění klimatizace chladícím médiem .

2. Oprava elektrické instalace klimatizace

Mezi časté závady klimatizace patří problémy s elektro instalací. Nejčastěji se jedná o přerušené vedení, špatný kontakt, vadný snímač atd. Tyto závady bývají nejsložitější na diagnostiku a dohledání. U složitějších oprav je nutné použít počítačovou diagnostiku klimatizace.

3. Výměna kompresoru klimatizace

Klima kompresory jsou svou konstrukcí poměrně složité a zároveň velmi silně mechanicky namáhané. Proto dochází k jejich poruchám. Oprava klimakompresoru není složitá ani časově náročná, ale je potřeba dodržet technologický postup a hlavně doplnit správné množství oleje, aby se kompresor optimálně mazal. Při výměně kompresoru je vždy třeba celý systém vyčistit.

Ozónové čištění klimatizace

Ozonové čištění je nejnovější technologii v oblasti dezinfekce autoklimatizace. Ozon se řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla a jeho účinnost je známá z mnoha oborů, obzvláště ze zdravotnictví. Rychle a spolehlivě ničí také velmi odolné druhy nebo formy patogenních mikroorganizmů, které chlor a jiné dezinfekční prostředky nejsou schopny inaktivovat za přijatelných podmínek. Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. K dezinfekci ozónem dochází prasknutím buněčné stěny.

Ozón je nestabilní formou kyslíku, a proto musí být připravován přímo na místě použití. Generátor (OZON MAKER) produkuje ozon v tichém elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu. Kromě ničení bakterii, tato dezinfekce jako jediná účinně eliminuje i pachy jiného typu.

Ceník

Běžný servis klimatizace

599 Kč

  • Doba trvání 60 min.

    Cena služby zahrnuje odsátí starého chladiva, recyklace a vakuování chladícího systému, doplnění oleje, naplnění systému chladivem a doplněním chybějícího chladiva R134a. Cena nezahrnuje chybějící chladivo.

Ozónová dezinfekce klimatizace

350 Kč

  • Doba trvání 40 min.

Cena chladiva R134a je 2 Kč/g. (vč. DPH)